Hilton Plaza
Chengdu Sichuan
2017-2012
Al Akaria Complex
Jeddah Saudi Arabia
2009-2010
Yunhai Resorts
Huangshan Anhui
2010-2012
Longteng Bay Resorts
Ledong Hainan
2015-2016
Gotham Commercial Complex
Chendu Sichuan
2010-2012
Baoda Jinling Hotel
Dafeng Jiangsu
2010-2012
Lasa Hotel
Beijing
2012-2013
Golden-mantis Hotel
Suzhou Jiangsu
2015-2016
Yinmeng Lake
Nanchang Jiangxi
2018
Dianci Health Town
Kunming Yunnan
2018-2019

Copyright © 2015-2022瓦加瓦沪ICP备20004140号-1