Qinglian Culture Art Center
Jiangyou Sichuan
2016
Gallery Restaurant Lounge around the Grant Canal
Jining Shandong
2013
Zhangye Planning Museum
Zhanye Gansu
2012