Grand Arc Shunde
Shunde,Guangdong

2021-

Hilton Plaza
Chengdu,Sichuan

2007-2012

Al Akaria Complex
Jeddah,Saudi Arabia

2009-2010

Yunhai Resorts
Huangshan,Anhui

2011-2012

Longteng Bay Resorts
Ledong,Hainan

2015-2016

Gotham Commercial Complex
Chendu,Sichuan

2010-2012

Baoda Jinling Hotel
Dafeng,Jiangsu

2010-2012

Lasha Hotel
Beijing

2012-2013

Golden-mantis Hotel
Suzhou,Jiangsu

2015-2016

Yinmeng Lake
Nanchang,Jiangxi

2018

Dianci Health Town
Kunming,Yunnan

2018-2019

Copyright©2015-2022 瓦加瓦 沪ICP备20004140号-1